Klienci

mIRC

mIRC jest najbardziej pupularnym IRC Klientem dla Windowsa.


Licencja: Proprietary/Nagware

Strona: www.mirc.com

HexChat

HexChat jest IRC Klientem dla Windowsa, Linuxa/Unixa and macOS.


Licencja: GPL

Strona: hexchat.github.io

Irssi

Irssi  jest wersją tekstową IRC Klienta dla Windowsa, Linuxa/Unixa and macOS.


Licencja: GPL

Strona: www.irssi.org

WeeChat

Wolne oprogramowanie, wieloplatformowe

WeeChat to szybki, lekki i rozszerzalny komunikator z tekstowym interfejsem użytkownika.


WeeChat jest:

modularny: lekki rdzeń z opcjonalnymi wtyczkami
wieloprotokołowa architektura (głównie IRC)
wielo-platformowy: Linux, Unix, BSD, GNU Hurd, Haiku, macOS oraz Windows (WSL i Cygwin).
rozszerzalny za pomocą języków C, Python, Perl, Ruby, Lua, Tcl, Scheme, Javascript oraz PHP
w pełni udokumentowany i przetłumaczony na kilka języków

Licencja: GPL

Strona: www.weechat.org