Reop-Mode

W ircd 2.11.0 wprowadzono tryb Reop-Mode do IRCnet. Gdy kanał zostaje bez operatorów, jeden z użytkowników pasujących do dodanych masek hosta zostanie opowany po pewnym opóźnieniu.


Podobnie jak lista banów, zaproszeń i wyjątków, lista reop zawiera maski hostów w formacie nick!ident@host.


Pobieranie listy reop:

MODE #channel +R


:irc.example.com 344 nick #channel *!user1@ircnet.com

:irc.example.com 344 nick #channel *!user2@ircnet.com

:irc.example.com 345 nick #channel :End of Channel Reop List


Dodawanie wpisów reop:

MODE #channel +R *!user@ircnet.com

  

Usuwanie wpisów reop:

MODE #channel -R *!user@ircnet.com

 

Gdy kanał zostaje bez operatorów, reop zostanie wymuszony po 90 minutach:

:irc.example.com NOTICE #channel :Enforcing channel mode +R (166)

:irc.example.com MODE #channel +o nick 


Wskazówki© IRCnet.pl