Alis

Alis (Zaawansowana Usługa Listowania) to usługa do listowania kanałów IRC. Zastępuje przestarzałe polecenie /LIST.

Uzyskanie informacji o użyciu Alis:

/SQUERY ALIS HELP LIST


Wyszukiwanie kanału:

/SQUERY Alis LIST mask [-options]

  mask               channels to search for, * and ? wildcards accepted

  options:

   -min x            minimum users on a channel

   -max x            maximum users on a channel

   -m mode           check against channel mode

    +tn means channel has tn set

    -im means channel has im unset

    =tn means channel is exactly +tn nothing more and nothing less

   -mode mode        same as above

   -t string         topic of the channel shall contain string

   -topic string     same as above

   -s [m][t]         show modes (m) and who set the topic (t)

   -show [m][t]      same as above

See also: HELP EXAMPLES


Przykłady

Wyświetla wszystkie kanały, które zaczynają się od linux:

/SQUERY Alis LIST #linux*

Wyświetla wszystkie kanały, które zaczynają się od linux i mają co najmniej 10 użytkowników:

/SQUERY Alis LIST #linux* -min 10

Wyświetla wszystkie kanały, których temat zawiera słowo linux i które mają co najmniej 10 użytkowników:

/SQUERY Alis LIST * -min 10 -t linux

Jeśli twój klient IRC nie obsługuje /SQUERY, powinieneś zamiast tego użyć następującego polecenia (z dwukropkiem).

/QUOTE SQUERY ALIS :LIST #linux*